ኢማምነትና ኢማምን መከተል

በሥዕል የተደገፈ | ሶላት | ኢማመነትና ኢማምን መከተል